Photo

Photo Archive


Representatives of Institutions for Minorities

Ashkali modern ballet group * FLUTURAT *

European Ashkali dance group * ARIAN *

* ASHKALI * National Theater

* TEATRI ASHKALI *

Ameza e Ashkalive

SH.K.A. * ASHKALI *

Ameza e Ashkalive

SH.K.A. * RINIA KOMBETARE * Fushe Kosove

Conference Ashkali - Helsinski council for human rights

PROTESTI ASHKALI
Kryetari i Amzes se Ashkalive, Abedin Dino Toplica

 

IFTAR për MUSLIMANET

 

SEMINAR për FEMRA
Organizator: AMËZA e ASHKALIVE

 

DITËT KULTURORE TË ASHKALIVE ORGANIZATOR: AMEZA E ASHKALIVE

 

KONGRESI I ASHKALIVE NË HRVATI

 

NDHIMA HUMANITARE

 

BABA DIMRI I ASHKALIVE JEP DHURATA
ORGANIZATOR: AMEZA E ASHKALIVE

 

SEMINARI PËR RINI
ORGANIZATOR: AMËZA E ASHKALIVE

 

ABEDINI FLORA DHE AGIMI

 

GROUP "ASHKALI"

 

KONFERENCIA PËR DREJTAT TË MINORITETËVE

 

KONFERENCIA E ASHKALIVE
ORGANIZATOR: AMEZA E ASHKALIVE

 

AKTIVITETET E AMËZES TË ASHKALIVE

© Copyright HEAD OFFICE OF ASHKALI